• Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Rekrutacja

Przedłużenie rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.


Rodzice,którzy nie złożyli wniosków do punktu przedszkolnego,oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej będą mogli to zrobić w terminie do 30-go kwietnia 2020 roku.                   Rodzice,którzy już złożyli wnioski nie muszą ich ponownie składać.

Druki można pobrać ze strony internetowej szkoły, z zakładki: DRUKI DO POBRANIA                        a następnie wysłać skan lub zdjęcie wniosku oraz ewentualnych załączników drogą mailową na adres placówki,tj:  rekrutacjalesna@o2.pl                                                                                          W związku z zaistniałą sytuacją pytania również proszę kierować na powyższego maila.


Nowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/21


1.Od 05marca do 30 kwietnia 2020r.-składanie wniosków do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

2.W dniu 12 maja 2020r.-opublikowanie  listy dzieci przyjętych

3.Od 12 maja do 20 maja 2020r.-potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.W dniu 22 maja 2020r.-podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

Rekrutacja 2020/2021


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywała sie według dotychczasowych zasad.

Harmonogram naboru jest przedstawiony poniżej.

Harmonogram naboru dzieci do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy I Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Leśnej na rok szkolny 2019/20

 

1.Od 05marca do 26 marca 2020r.-składanie wniosków do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

2.Od 29 marca do 05 kwietnia 2020r.-rozpatrywanie złożonych wniosków  przez Komisję Rekrutacyjną.

3.W dniu 20 kwietnia 2020r.-wywieszenie listy dzieci przyjętych .

4.Od 20 kwietnia do 25 kwietnia 2020r.-potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.W dniu 27 kwietnia 2020r.-podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej można odebrać w gabinecie dyrektora szkoły.

Będą rozpatrywane wnioski podpisane przez obojga opiekunów z wyjątkiem sytuacji uregulowanych prawnie.

Rekrutacja 2019/20

Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej przekazuje informacje o zasadach rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Od dnia 1 września 2019 r. do punktu przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leśnej przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a do oddziału przedszkolnego w wieku 6 lat oraz 5 lat (na prośbę rodzica).

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

  1. Od 05.03.2019 r. do 26.03.2019 r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. 15.05.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  3. Do 19.05.2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  4. 23.05.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 41 311 56 11.

Wnioski o przyjęcie dzieci do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, zgłoszenie  do klasy pierwszej szkoły podstawowej  oraz potrzebne oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły .