• Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Misja i Wizja Szkoły

Misja szkoły:

Jesteśmy szkołą, która:

 • przekazuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności,
 • preferuje postawy aktywne i twórcze,
 • rozbudza zainteresowania,
 • uczy współpracy i szlachetnej rywalizacji,
 • stwarza uczniom możliwości wyrównywania braków edukacyjnych,
 • rozbudza wrażliwość na dobro i tolerancję,
 • propaguje zdrowy styl życia i zachowania proekologiczne,
 • współpracuje z rodzicami,
 • promuje swoją działalność w środowisku lokalnym,
 • wychowuje uczniów w poczuciu godności i tożsamości narodowej,
 • rozwija zainteresowanie kulturą Europy i świata. 

 

Wizja szkoły:

Pracujemy w szkole nowoczesnej, która:

 • stale podnosi jakość nauczania,
 •  kładzie nacisk na metody aktywizujące,
 • stawia na rozwój języków obcych,
 • stosuje motywacyjny system oceniania,
 • rozwija indywidualne zdolności i zainteresowania,
 • pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • rozwija samorządność w szkole,
 • dba o zdrowy styl życia i rozwój sportu w szkole,
 • integruje się ze środowiskiem lokalnym i stawia na rozwój edukacji regionalnej,
 • jest nowoczesna, przyjazna uczniom, rodzicom i  nauczycielom.