• Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Aktualności

2018.03.04

Rekrutacja

Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej przekazuje informacje o zasadach rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

  •  Od 05 marca do 26 marca 2018r. –przyjmowanie wniosków do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz do klasy I
  • Od 29 marca do 05 kwietnia 2018r. – rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.
  • 20 kwietnia 2018r.  – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 20 kwietnia do 25 kwietnia 2018r.– potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 27 kwietnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/19.

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 41 311 56 11.
     

Wnioski o przyjęcie dzieci do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, zgłoszenie  do klasy pierwszej szkoły podstawowej  oraz potrzebne oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły.