• Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Aktualności

2017.02.13

Synergia

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Synergia”. Jest to program kompleksowego doskonalenia szkół w zakresie efektywności procesu dydaktycznego, który ma na celu wsparcie nauczycieli na rzecz wzrostu efektywności kształcenia.

Program realizuje następujące treści:

  • Diagnoza pracy szkoły, określenie silnych stron szkoły oraz obszarów wymagających zmian.
  • Określenie celów, kryteriów sukcesu, zaplanowanie działań do wdrożenia.
  • Wdrażanie i monitorowanie działań.
  • Wewnętrzna ewaluacja działań szkoły.

Wyżej wymienione treści realizowane są w trakcie cyklicznych spotkań i szkoleń rady pedagogicznej odbywających się w naszej placówce, jak również na zorganizowanych spotkaniach wyjazdowych w Kielcach lub Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Dodatkowo przez cały rok szkolny konsultant współpracuje ze szkołą oraz wspiera proces zmian w szkole.

Jesteśmy jedną z siedmiu szkół w województwie, która zakwalifikowała się do tego programu i mamy nadzieję, że dzięki niemu udoskonalone grono pedagogiczne rozwinie u uczniów umiejętności kształtowania osobowości, która powstaje w procesie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Synergia

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.