• Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Aktualności

2016.02.29

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 28 lutego 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Szkołę Podstawową w Leśnej, Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie, przy pomocy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.
Przed południem ks. dr Leszek Sikorski odprawił uroczyste nabożeństwo w kościele w Bodzentynie. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty i zapalili znicze na żołnierskiej mogile przy ul. Kieleckiej. Po południu w Szkole Podstawowej w Leśnej zgromadzili się  mieszkańcy, władze samorządowe na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą, licznie przybyli zaproszeni goście.
Tutaj odmówiono wspólną modlitwę za żołnierzy niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. Po prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez nauczyciela historii Piotra Kitę, dzieci z miejscowej szkoły wystąpiły z programem artystycznym. Śpiewały patriotyczne pieśni, recytowały wiersze. Przypomniały postać wielkiej bohaterki okresu drugiej konspiracji Danuty Siedzikówny „Inki”, rozstrzelanej w 1946 r. w wieku 17 lat.
Głównym gościem spotkania była  mjr Józefa Życińska –Żołnierz Niezłomny, która wspominała swoją walkę, męża Aleksandra  zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 r.
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podkreśliła rolę tego święta w polskim kalendarzu historycznym. Głos zabrali również Burmistrz Dariusz Skiba, Naczelnik Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej dr Dorota Koczwańska-Kalita, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Suchedniowa Daniel Woś.
Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, mówiła o osobach zasłużonych dla przywracania pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Przypomniała słowa Papieża Polaka św. Jana Pawła II: „Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią”.
Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny, w którym uczestniczyli uczniowie miejscowej szkoły.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.Wystawę prac „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci” można było oglądać w holu szkoły.
Następnie swój program przedstawili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie. Podniosłą uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
         Należy podkreślić wielkie zaangażowanie grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Leśnej z jej Dyrektorką Beatą Kózką w przygotowaniu obchodów narodowego święta.
  Urszula Oettingen

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.