• Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Aktualności

2019.09.25

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w
Mysłowicach
W ramach projektu „Strażacka Niepodległa” realizowanego przez Stowarzyszenie Siekierno
Nasza Ojczyzna oraz Szkołę Podstawową w Leśnej-Starej Wsi uczniowie szkoły zwiedzili
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu i
dotacji Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach położone na Szlaku Zabytków Techniki jest
jednym z największych w Europie. W swoich zbiorach posiada ponad 4 tys. eksponatów,
związanych z historią pożarnictwa na ziemiach Polski i poza jej granicami.
Uczniowie obejrzeli sikawki konne, sikawki przenośne, sikawki parowe, sikawki ręczne,
konne wozy pogotowia, wozy rekwizytowe, autopogotowia pożarnicze, samochody
pożarnicze, autodrabiny, motopompy, maski gazowe różnych typów, sztandary straży
pożarnych, hełmy m.in. produkowane w latach 30. XX w. w Hucie „Ludwików” w Kielcach.
Jednym z najstarszych eksponatów jest sikawka konna z 1717 r., wyprodukowana w opactwie
cysterskim w Henrykowie na Dolnym Śląsku. Sikawkę obsługiwało łącznie około 20 osób, a
40 osób było wyznaczonych do nalewania wody do zbiornika. Tutaj też znajdują się
samochody strażackie wyprodukowane w latach 60. XX w. w Fabryce Samochodów
Ciężarowych „Star” w Starachowicach.
Zainteresowanie wzbudziła kolekcja mundurów strażackich, w tym mundury bojowe i
wyjściowe straży pożarnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Specjalne miejsce
poświęcono 343 strażakom, którzy zginęli podczas akcji ratunkowej po zamachu
terrorystycznym 11 września 2011 r .Wspomniano o postaciach szczególnie zasłużonych dla
rozwoju polskiego pożarnictwa jak Bolesław Chomicz i Józef Tuliszkowski.
Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej: Bezpieczny dom, z wykorzystaniem Mobilnego
symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego oraz filmów i bajek edukacyjnych
przygotowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie zajęć
dowiedzieli się m.in. jak postępować w razie pożaru, jak alarmować straż pożarną oraz
przeprowadzić bezpieczną ewakuację.
Zwiedzono wystawę „Strażacka Niepodległa 1919. Krwawiące granice”, na której pokazano
pamiątki związane z udziałem strażaków w walce o niepodległość. Duże zainteresowanie
wzbudził samochód pancerny „Korfanty” biorący udział w walkach podczas III Powstania
Śląskiego w 1921 r. Był to pierwszy z kilku samochodów pancernych zbudowanych na
podwoziu niemieckiej ciężarówki w czasie powstania. Wystawę otwarto 13 sierpnia 2019 r.
Towarzyszyła jej konferencja naukowa, podczas której wykład wygłosiła m.in. prof. Urszula
Oettingen.
Zgromadzony sprzęt z XVIII, XIX i XX wieku pokazuje rozwój techniki pożarniczej, posiada
wartości historyczne, w wielu wypadkach też estetyczne. Niektóre eksponaty to swoiste dzieła
sztuki, w dekoracji elementów nawiązujące do gustów artystycznych epoki.
Opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele: Barbara Czernikiewicz, Mirosław Rubinkiewicz,
Piotr Kita oraz prof. Urszula Oettingen. W imieniu uczestników serdecznie dziękuję
Dyrektorowi st. bryg. Januszowi Gancarczykowi oraz pracownikom Muzeum za wspaniałe przyjęcie i profesjonalne oprowadzanie. Wycieczka była ważną lekcją historii, pokazującą rolę straży pożarnych w dziejach narodu i Państwa Polskiego.


Urszula Oettingen
Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

 

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.