• Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Aktualności

2019.09.01

Drugi etap projektu

W nowym roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie sie drugi etap projektu „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn” realizowany przez Gminę Bodzentyn w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawowej w Leśnej. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe). 
Wezmą w nim udział uczniowie,którzy uczestniczyli w projekce w roku szkolnym 2018/2019 -klasy 1-7,obecnie klasy 2-8.Dodatkowe zajecia projektowe rozpoczna sie w miesiacu wrzesniu wedlug harmonogramow przedstawionych uczniom przez nauczycieli poszczegolnych blokow.