• Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Nasza Szkoła

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej z uprawnieniami szkoły publicznej wraz z Punktem Przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leśnej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej liczy siedem oddziałów i Punkt Przedszkolny. 
W bezpieczny i funkcjonalny sposób wykorzystuje budynek i jego otoczenie.                                   

W szkole działa biblioteka szkolna i świetlica środowiskowa. Jest także sala informatyczna wyposażona w komputery, rzutnik multimedialny i laptop.

Uczniowie korzystają z dożywiania .

Placówka kładzie nacisk na bezpieczeństwo, ogólny rozwój ucznia, rozwój zainteresowań, edukację informatyczną i naukę języka obcego.

Prowadzona jest diagnoza gotowości szkolnej i ocena osiągnięć uczniów po klasie trzeciej.Dzięki temu mamy możliwość określić predyspozycje ucznia na dalszym etapie kształcenia.

Nauczyciela naszej szkoły posiadają kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów, szkoła współpracuje z Poradnią Pedagogiczną w Bodzentynie.

Jesteśmy małą  szkołą wiejską , która w niczym nie ustępuje dużym placówkom oświatowym.Kazde dziecko czuje się tutaj wyjątkowo i bezpiecznie.

Znamy dobrze środowisko rodzinne każdego ucznia i ściśle współpracujemy z rodzicami i opiekunami.

Uczestniczymy w życiu kulturalnym i społecznym naszej miejscowości i gminy, organizujemy akademie środowiskowe, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, bierzemy udział w konkursach i zawodach sportowych promując naszą szkołę.